3D-MALLINTAMINEN ja VISUALISOINTI

3D-mallintaminen kuuluu osaksi tuotesuunnittelua. 3D-mallien avulla luodaan visuaalista aineistoa asiakkaiden tarpeisiin kuten markkinointiin tai esimerkiksi rahoitushakemuksien liitteiksi.