PALVELUMUOTOILU

MUOTOISAn palvelumuotoilussa kehitetään ja suunnitellaan uusia palveluja tai pohditaan ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa olemassa olevia toimintamalleja. Palvelumuotoilussa analysoidaan palveluntuottajan toiminta, se mitä tapahtuu tällä hetkellä ja mikä on tavoite. Analyysin pohjalta aloitetaan suunnittelutyö, jonka tuotoksena syntyy palveluntuottajalle uudenlainen toimintamalli tai toimintaympäristö. Asiakasymmärrys ja käyttäjälähtöinen ajattelu ovat palvelumuotoilun ytimessä.